top of page


§1. Massage abonnement
Dit abonnement er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til FYSIOPULS.

 

§2. Massage tider og perioder
Du har selv ansvar for at få booket dine massagebehandlinger. For Silver abonnement gælder 1 massage pr. måned, for Gold abonnement gælder 2 massage pr. måned med 2 ugers mellemrum og for Platinum abonnement gælder 4 massage pr. måned med 1 uges mellemrum

Den månedlig massage periode starter fra den dato du har din første massage behandling.

Det er ikke muligt at booke 2 massage behandlinger den samme dag.

Det er ikke muligt at overføre manglende massagebehandlinger fra en tidligere periode til en ny periode.


 

§3. Betaling
Ved oprettelse af et Nets -abonnement/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen Nets/automatisk kortbetaling, og du betaler via dit autoriserede betalingskort for perioden fra oprettelsen til første betaling via Nets/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto.

 

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

 

Du giver ved dit underskrift/samtykke på nærværende kontrakt, samtykke til at FYSIOPULS opbevarer stam-oplysninger.

 

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder FYSIOPULS sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

§4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et Nets abonnement/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

 

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit abonnement spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af FYSIOPULS

 

§5. Varighed/abonnement
Ved Nets-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende abonnement, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7.

 

§6. Opsigelse
Opsigelsesfrist for Nets abonnement/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes ved en aftalt tidsperiode. Opsigelsen skal ske ved at indsende opsigelsesformularen som du finder på vores hjemmeside. Klik her

§7. Ændringer i priser og abonnementvilkår
FYSIOPULS forbeholder sig ret til prisændringer og ændringer af abonnementsvilkår. Sådanne vil blive varslet via e-mail (til de, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før ændringerne træder i kraft.
 

§8. Helbredstilstand og personskade:
Al massagebehandling er på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader massagebehandling hos FYSIOPULS. FYSIOPULS tager ikke ansvar for personskader som følge af uheld/ulykker. Der gives ikke garanti for smertelindring,

§9. Værdigenstande:
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i skabene. FYSIOPULS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. 

§10. Personoplysninger/Informationer/Nyheder:
Ved at tegene et massage abonnement giver du lov til at FYSIOPULS må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til FYSIOPULS

§11. Afbud til massage
Afbud skal senest meddeles kl. 18:00 dagen før din behandling. Afbud kan meddeles pr. telefon (+45) 24245044 eller e-mail info@fysiopuls.dk Ved for sent afbud eller udeblivelse, fakureres din behandling. Gælder ikke ved pludselig ekstraordinære omstændigheder.

§12. Fremmøde
Det er vigtig at du møder op til tiden. Kommer du for sent, kan det gå udover din behandlingstid

 

§13. Videoovervågning
Vær opmærksom på at der er videoovervågning. Der er ingen videoovervågning i behandlingsrum, garderobe eller toilet

§14. Bero
Du har ikke mulighed for sætte dit abonnement i bero.

§15. Ændring af abonnement
Du har mulighed for at opgradere eller nedgradere dit abonnement. Opgradering gennemføres ved udgang af løbende måned. Nedgradering gennemføres ved udgang af løbende måned + 1 måned.

 

bottom of page