top of page
  • Forfatters billedeFysiopuls

Forebygger du skader?

Det kan være mere effektiv at forebygge, end at behandle!Når det kommer til forebyggelse af skader, er det først og fremmest vigtigt for sportsudøveren at kende sin krop og sin sportsgren samt vide, hvilke risikofaktorer de kan udgøre. Har du eksempelvis en tidligere ankelskade, og dyrker du en sport med retningsskift, vil risikoen for at pådrage dig en ny skade være markant øget. I dette tilfælde vil det derfor være relevant at spille med tape eller skinne for at stabilisere anklen. Såfremt det kommer dertil, at du får pådraget dig en ny skade, er det vigtigt for dit skadesforløbet at få stillet en hurtig diagnose og komme i gang med en effektiv behandling af skaden for at minimere tiden, du skal være væk for din sport. Efterfølgende vil et genoptræningsforløb kunne genoprette funktionsniveauet i det skadede væv og på den måde gøre dig klar til at vende tilbage til sporten, samt forebygge fremtidige skader.

“Akutte ankelskader er den hyppigste sportsskade, og op mod hvert femte sportsrelaterede skadesstuebesøg er af denne type”

I Danmark dyrker en stor del af befolkningen sport, og derfor forekommer der ligeledes et stort antal sportsskader. Sportsgrene, hvor der indgår kontakt med modstander som eksempelvis fodbold og håndbold, tegner sig for det største antal af sportsskader i Danmark, men der ses også et stort antal løbeskader. Sportsskader opdeles traditionelt set i akutte- og overbelastnings skader. Akutte ankelskader er den hyppigste sportsskade, og op mod hvert femte sportsrelaterede skadesstuebesøg er af denne type.

Det vil være naivt at tro, at en person, der dyrker regelmæssig sport, vil kunne gå et helt liv uden at blive skadet, men forskning har vist, at den rette træning kan reducere risikoen for både akutte- og overbelastnings skader markant. Her ses det blandt andet, at balancetræning kan reducere antallet af ankelskader med op mod 60%, hvis dette udføres som en del af opvarmningen. Endvidere er det bevist, at struktureret styrketræning kan reducere ricikoen for overbelastningsskader i benene med op mod 50%.


Målrettet program

En fysioterapeut vil kunne hjælpe dig med, hvordan du forebygger skader i netop din sportsgren. Hos Sport og Idrætsklinik er vores fysioterapeuter specialiserede i at undersøge din krop og analysere arbejdskravene i din sportsgren. Vi kan give dig specifik information og vejledning i, hvilke forebyggende tiltag du skal benytte dig af og tilrettelægge et målrettet program for dig.


-Skrevet af Fysioterapeut Jeppe Lyngbye Widding


תגובות


bottom of page